Семинари

Спроведена надзорна мисија Светске царинске организације за GTFP пројекат
Радионица: Унапређење управљања ризиком
Презентација УЦС на Комитету за изградњу капацитета СЦО
Он-лајн радионица о управљању ризицима
Експерти СЦО одржали он-лајн радионицу за царинске службенике Србије
Вест о одржаној радионици на сајту СЦО
Безбедносни изазови у међународном промету хемијских супстанци