Семинари

Одржана радионица СЦО ''Кључни идикатори ризика''
Помоћ GTFP Управи царина Србије у унапређењу програма Овлашћени привредни субјекти - ОПС
Подршка СЦО организационим компетенцијама и интегритету у Управи царина Србије (УЦС)
Спроведена надзорна мисија Светске царинске организације за GTFP пројекат
Радионица: Унапређење управљања ризиком
Презентација УЦС на Комитету за изградњу капацитета СЦО
Он-лајн радионица о управљању ризицима
Експерти СЦО одржали он-лајн радионицу за царинске службенике Србије
Вест о одржаној радионици на сајту СЦО
Безбедносни изазови у међународном промету хемијских супстанци