Семинари

Припреме за увођење Интегрисаног система управљања тарифом (ITMS)
Иницијатива за размену знања у оквиру ГТФП пројекта - посета царинској администрацији Републике Узбекистан
Подршка компанијама око имплементације унапређеног транзита
Новине у транзитном поступку
Одржана радионица СЦО ''Кључни идикатори ризика''
Помоћ GTFP Управи царина Србије у унапређењу програма Овлашћени привредни субјекти - ОПС
Подршка СЦО организационим компетенцијама и интегритету у Управи царина Србије (УЦС)
Спроведена надзорна мисија Светске царинске организације за GTFP пројекат
Радионица: Унапређење управљања ризиком
Презентација УЦС на Комитету за изградњу капацитета СЦО