Електронска база података

Електронска база података у вези са заштитом права интелектуалне својине на граници формирана је у складу са чланом 258. Царинског закона и садржи податке о одлукама царинског органа којима су одобрени захтеви носилаца права интелектуалне својине за предузимање мера у вези са робом за коју се сумња да повређује право интелектуалне својине. База садржи и податке о роби чије пуштање je обустављено, односно која је задржана због сумње у повреду права интелектуалне својине, а на основу одобрених захтева носилаца права.

Линк: https://eice.carina.rs/inespublic/

 

Последњи пут ажурирано: 2023-03-14 12:43:22