Унос/износ лекова

1. Колико лекова могу унети/изнети из земље?

 Као део личног пртљага путник може уносити/износити лекове за личну употребу, као и лекове за свог кућног љубимца који путује с њим и то у количини која је неопходна за уобичајену терапију, a која не може бити већа од шестомесечне потребе у току календарске године, зависно од природе и дужине болести, коју има он или кућни љубимац ког води са собом.

2. Колико лекова могу без пријављивања да понесем на путовање?

 Путник сме да понесе лекове који су му потребни за личну употребу у количини неопходној за уобичајену терапију, не дужу од 15 дана. То правило се не односи на лекове који садрже психоактивне супстанце.

3. Шта ми је потребно од документације као доказ да су лекови за моју личну употребу?

То зависи од количине и врсте лекова коју носите са собом. Уколико се ради о већој количини потребној за спровођење уобичајене терапије током више месеци боравка (више од 15 дана, али не више шест месеци), дужни сте да царинском службенику покажете на увид одобрење надлежног министарства (које се издаје на основу мишљења изабраног лекара) за уношење, односно изношење лекова за личне потребе.

4. Да ли се то односи и на случај када за личну употребу користим лекове који садрже психоактивне супстанце?

Не, јер уколико уносите/износите лекове за уобичајену терапију, који садрже психоактивне контролисане супстанце дужни сте да на захтев царинског службеника покажете доказ о неопходности коришћења такве врсте лекова у сврху терапије (мишљење лекара, односно лекарски рецепт) ако је њихова количина већа од једног паковања које садржи највише до 30 појединачних доза.

5. Колико лекова могу да унесем/изнесем уколико је реч о лековима за децу?

На лекове за малолетне чланове породице се примењују исти услови као и за одрасле.

6. Да ли путем поште могу из иностранства да поручим лекове за личну употребу?

Лекови се не могу у Републику Србију поручивати путем поште. Можете их поручити само преко овлашћеног дистрибутера лекова.

7. Бавим се истраживачким радом и за потребе истраживања на коме радим у сарадњи са медицинском установом из Србије бих користио одређену количину препарата које није могуће набавити у вашој земљи, па ме интересује на који начин могу легално да се набаве?

С обзиром да радите као истраживач у оквиру правног лица (медициске установе у Републици Србији) пошиљка потребних препарата може бити послата и примљена у редовном царинском поступку (укључујући и све курирске службе), уз обавезу примаоца (медицинске установе у којој ћете спроводити истраживање) да прибави исправе Министарства здравља и Агенције за лекове и медицинска средства, без којих увоз неће бити могућ.

Последњи пут ажурирано: 2023-08-08 15:21:26