Домаћи држављани који живе и раде у иностранству

  • могу унети неограничени износ девиза.
  • износ које уносе дужни су да пријаве ради добијања потврде на основу које исте могу вратити приликом првог изласка из земље.
  • увек могу изнети суму до 10.000 ЕВРА.
  • могу изнети и девизе које су подигли са свог девизног рачуна у земљи, односно девизне штедне књижице, уз потврду банке која важи приликом првог изласка из земље.
  • динари се могу изнети до износа динарске противвредности 10.000 ЕВРА по особи.
  • сума већа од 10.000 ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке.
  • уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови сума не може бити већа од 10.000  ЕВРА.
  • платне картице се могу слободно уносити и износити.
  • хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се изностити слободно.
Последњи пут ажурирано: