Финансијски, инвестициони и правни послови

Из године у годину Управа царина остварује све боље резултате у наплати прихода, што је приоритетан задатак Сектора за финансијске , инвестиционе и правне послове.

О томе сведочи чињеница, да последњих пет година заредом удео остварен захваљујући ефикасној наплати царинских дажбина представља готово половину укупног државног буџета (Буџета РС).

Запослени у овом сектору воде рачуна о функционисању, развоју и модернизацији једне велике и важне државне институције, као што је Управа царина, али и ефикасном пуњењу буџета из кога се финансирају све виталне функције друштва.

У њиховој надлежности је и широк спектар свих важних финансијско-правних полсова: од анализе пословања и израде финансијског плана, набавке неопходне опреме, бројиних добара и услуга за несметано функционисање Управе у целини, као и координације и рееализације текућих и инвестиционих активности за све организационе делове Управе, рачуноводствено-књиговодствених послова и обрачуна зарада и других накнада и примања запослених, плаћања свих обавеза Управе, па до вођења имовинско-правних спорова и координације продаје царинске робе. 

 

 

 

 

 

Последњи пут ажурирано: