Хуманитарна помоћ

Пошиљаоцима се препоручује да поднесу извозну царинску декларацију у земљи отпреме или у некој другој успутној ЕУ чланици ради бржег окончања царинске процедуре.

  1. Пошиљке које хуманитарне организације регистроване у некој од држава чланица ЕУ шаљу примаоцима у Србији
  • потребно је поднети извозну царинску декларацију:

хуманитарне организације са седиштем у некој од држава чланица ЕУ могу поднети извозну декларацију у матичној земљи или било којој другој држави чланици ЕУ.

  1. Пошиљке које шаљу остала правна лица (удружења грађана, компаније, организације, цркве, клубови и сл.) из ЕУ примаоцима у Србији
  • потребно је поднети извозну царинску декларацију:

извозну декларацију могу поднети у матичној држави или било којој другој држави чланици ЕУ. Ако правно лице шаље хуманитарну пошиљку у своје име, уз извозну декларацију се прилаже фактура или изјава да се ради о гратис пошиљци хуманитарне помоћи са пописом робе.

  1. Пошиљке које шаљу дипломатска представништва примаоцима у Србији
  • потребно је поднети извозну царинску декларацију:

извозну декларацију могу поднети у било којој држави чланици, потребно је уз декларацију приложити и попис робе и потврду да се ради о пошиљци хуманитарне помоћи, која евентуално може бити потписана и оверена од стране дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у земљи из које се помоћ упућује.

Последњи пут ажурирано: