Царинске повластице

Област царинских повластица регулисана је одредбама чл. 244. до 249. Царинског закона.

 Oслобођења од плаћања увозних дажбина груписана су на следећи начин:

• за страна лица (шефови страних држава и њихови изасланици, међународне организације и хуманитарне организације, дипломатска и конзуларна представништва и њихово особље) (чл. 244.);
• физичка лица (чл. 245.);
• правна и друга лица (чл. 246.);
• роба (чл. 247.).

Текст Царинског закона можете преузети овде, а у вези са применом наведених чланова је и Уредба о царинским повластицама, коју, такође можете преузети овде.  

Последњи пут ажурирано: