Информатор о раду

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор издаје: 

Република Србија
Министарство финансија
Управа царина
Булевар Зорана Ђинђића 155а
Нови Београд

Сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС“, број 10/22).

За тачност и потпуност података у Информатору о раду Управе царина и његово редовно ажурирање, сагласно тачки 2. Упутства за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти, одговоран је Бранко Радујко, в.д. директора Управе царина.

За објављивање и ажурирање Информаора о раду одговорна је Биљана Јаначковић, царински саветник у Сектору за људске ресурсе и опште послове.

Први пут објављен је дана 01.12.2005. године на интернет презентацији Управе царина на адреси: www.carina.rs, под насловом „Информатор о раду Управе царина". Информатор о раду ажуриран је 09.02.2023. године.

Информатор о раду

Последњи пут ажурирано: 2023-02-10 10:09:56