ЕОРИ БРОЈ ПРЕВОЗНИКA У ТРАНЗИТУ

ЕОРИ БРОЈ ПРЕВОЗНИКA У ТРАНЗИТУ

 

Увођењем новог система НЦТС, фазе 5, правила за подношење и попуњавање транзитних декларација су усклађена са царинским прописима Европске уније прописаних Прилогом Б Делегиране и Имплементационе Уредбе Комисије (ЕУ).

Применом новог система НЦТС, фазе 5, уведено је ново правило и обавезан податак транзитне декларације – ЕОРИ број за превознике, у случајевима када транзитна декларација садржи сигурносне и безбедносне податке.

Имајући у виду да је одређен број земаља Европске уније почео са применом НЦТС, фазе 5, декларације које немају податак о ЕОРИ броју превозника, као и уколико наведени податак није валидан, биће одбијене од система НЦТС, фаза 5, што проузрокује задржавање превозних средстава ради подношења нове декларације.

Привредни субјекти и друга лица могу извршити регистрацију код надлежних органа за доделу ЕОРИ бројева у свакој држави чланици ЕУ на следећој веб страници Европске комисије:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=en

Валидност ЕОРИ броја се може проверити на следећој веб страници Европске комисије:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&Expand=false&Lang=en&parentfolder=.%2f

Скрећемо пажњу да се током транзиционог периода, односно до 01.12.2023. године, поменуто ново правило о валидности ЕОРИ броја превозника неће примењивати, са циљем да сви привредни субјекти ускладе своје пословне активности према односном правилу.

 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-06-08 10:42:19