ПРОГРАМ ИПА 2022 - Подршка Европске уније за ефикасно управљање границом

Наставак вишегодишњег пројекта о интегрисаном управљању границом потписан је 8. Фебруара 2023. године , са трајањем од 24 месеца. Пројекат ће спроводити КПМГ, а институције које учествују у пројекту су: Управа граничне полиције, Управа царина, Гранична фитосанитарна инспекција и Гранична ветеринарска инспекција.

Најзначајније активности биће везане за јачање капацитета кадрова Министарства унутрашњих послова (Управе криминалистичке полиције, Управе граничне полиције), Министарства пољопривреде, водопрвреде и шумарства и Министарства финансија (Управе царина), затим у тачности ИТ процеса приликом планирања буџета за све институције и на међуагенцијској сарадњи и размени података међу институцијама ИБМ, са посебним значајем на стварању правне регулативе за исто.

Такође, један од важнијих исхода пројекта требало би да буде и нов акциони план за период 2025-2027 године, који би се наслањао на раније усвојену стратегију.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-06-15 17:17:45