Путнички промет

У жељи да путницима прелазак границе Републике Србије остане у пријатном сећању, без стреса и непотребног задржавања, Управа царина ће вас у овој рубрици подсетити на правила која се примењују у путничком промету.

Управа царина је ближе објаснила царински поступак у путничком промету актом који можете овде прочитати. Такође можете се упознати са Списком предмета за личну употребу и робе за спортске сврхе која се пријављује царинским органима усмено, као и Образац за привремени увоз/извоз робе (oбразац на енглеском језику можете преузети овде).

Последњи пут ажурирано: 2022-05-30 13:11:35