Олдтајмери

  • Под условима из члана 3. Уредбе о увозу моторних возила, возила од историјског значаја, колекционарски примерци и „олдтајмери“ могу да се увозе у нашу земљу без обзира на чињеницу што не испуњавају услове  прописане нормом ЕУРО 3. Доказ да је реч о таквим аутомобилима је потврда коју у ту сврху издаје Музеј аутомобила у Београду. У ту категорију спадају возила: 
    1. која су произведена пре тридесет и више година,
    2. која су очувана и одржавана у оригиналном и исправном стању, и
    3. која представљају својеврстан материјални споменик техничке културе, традиције и друштвеног наслеђа.
  • Према мишљењу надлежног министарства, у поступку увоза „олдтајмера“ потврда Музеја аутомобила у Београду прихватиће се као валидна ако се у том поступку утврди да одговара чињеничном стању (нпр. за возило које се према својим карактеристикама не може сврстати у одговарајући тарифни број као моторно возило, таква потврда се не може прихватити и у таквим ситуацијама даљи поступак спровешће се у складу са прописима који се односе на робу која је предмет царињења).
  • „Олдтајмери“ се могу  извозити из наше земље под условом да је за извоз дата дозвола-сагланост надлежног органа у складу са. Одлуком о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа.
Последњи пут ажурирано: