ПРИСТУП NCTS-P5

ПРИСТУП NCTS-P5

У намери да свим корисницима обезбеди истоветне услове за царинско пословање, Управа царина Републике Србије је пустила у употребу нове бесплатне веб апликације за приступ NCTS-P5.

Апликацији NCTSExt се може приступити преко адресе https://eccgw5.carina.rs/NCTSRSExtClient/

Aпликацији AMSExt се може приступити преко адресе: https://eccgw5.carina.rs/AMSRSExtClient/

 

Кориснички приручник NCTS PWC  можете преузети на српском језику и на енглеском језику.

Кориснички приручник AMS PWC  можете преузети на српском језику и на енглеском језику

 

Инсталациони пакет XmlSigner.msi за инсталацију компоненте „XmlSigner“ неопходне за покретање апликације можете преузети овде. https://ncts5-edfe.carina.rs/Downloads/XMLSigner/XmlSigner_Setup.zip

 

За додатне информације можете се обратити Сектору за информационе и комуникационе технологије, Одсеку за подршку е-царини, електронском поштом на HelpDesk@carina.rs или путем телефона 011/2015 948 од 7:30 до 15:30 часова.

Последњи пут ажурирано: 2024-01-26 14:53:28