еIPR апликација

еIPR апликација (апликација за електронско подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине)

За приступ апликацији кликните на следећи линк : https://eice.carina.rs/eipr 

Шта је то апликација за Електронско подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине (eIPR апликација) ?

eIPR - апликација је електронска услуга која омогућава подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине путем интернета. Подношење Захтева овим путем бива доступно корисницима, независно од локације на којој се налазе, уз могућност ефикасније размене података између УЦС и корисника.

Шта eIPR апликација омогућава ?

eIPR апликација омогућава електронско подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине.

Ко може бити корисник услуге eIPR апликације ? 

Корисник може бити било које правно или физичко лице које жели да поднесе електронски Захтев за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине, а испуњава опште услове за Е-пословање са Министарством Финансија-Управом Царина Републике Србије, који су доступни на страни портала Управе Царина Републике Србије.

Основни предуслови за коришћење услуге eIPR апликације:

Предуслови за коришћење апликације за електронско подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине су:

- Потписан Уговор са Управом царина
- Квалификовани електронски сертификат, поседовање е-картице са читачем

Картица се користи за дигитално потписивање Захтева, а дигитални потпис је услов за електронско подношење захтева.

- Пријава квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е-пословања

Минимални технички захтеви за коришћење eIPR апликације су:

- Персонални рачунар Intel® Celeron® Processor, радне меморије минимално 2GB, препоручљиво 4GB или више
- Приступ интернету
- Java verzija 8 Update 151 (build 1.8.0_151-b12) или новија
- Internet Explorer 10 или новији.

За приступ апликацији кликните на следећи линк: https://eice.carina.rs/eipr

Последњи пут ажурирано: