ЦАРИНА

Увођење аутоматизованих система увоза и извоза и система управљања царинским одлукама

ЦАРИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ:

 • ПОНУДИ ШИРОК СПЕКТАР eСЕРВИСА
 • СТВОРЕ ЈЕДНОСТАВНИ И ЛОГИЧНИ eЦАРИНСКИ СИСТЕМИ
 • СМАЊЕ ТРОШКОВИ (ВРЕМЕ И НОВАЦ)
 • ОМОГУЋИ ЕФИКАСНА НАПЛАТА БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА
 • УВЕДЕ БЕСПАПИРНО ЦАРИЊЕЊЕ И ПОВЕЗАНОСТ ИТ СИСТЕМА

КОРИСТИ:

 • БРЗО
 • ЈЕДНОСТАВНО
 • ПРЕДВИДИВО
 • СИГУРНО


ЦАРИНА ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

У оквиру програма ИПА 2020 Демократија и управљање налази се и пројекат Управе царина „Увођење аутоматизованих система увоза (АИС) и извоза (АЕС) и система управљања царинским одлукама (ЦДС)“, односно 9 милиона евра вредан пројекат „еЦарина“ који представља кључни корак у потпуној дигитализацији пословања Управе царина Републике Србије.

У сарадњи са ресорним Министарством и уз финансијску подршку Европске уније, Управа царина спроводи ову иницијативу како би се ефикасност царинских процедура довела на ниво развијених земаља.

Предуслови за то су:

 • набавка и имплементација информационо-комуникационе опреме
 • развој софтверских система и њихова интеграција у постојећи ИТ систем УЦС
 • јачање административних капацитета
 • усклађивање са царинским законодавством Европске уније
 • подршка променама у спровођењу царинских процедура које доносе нови системи
 • оснаживање техничких вештина запослених

Усклађивање са ЕУ стандардима

Усклађивање са европским стандардима омогућава лакшу трговину са чланицама ЕУ, што отвара нова врата за извоз и увоз робе и услуга. То је од суштинског значаја за привредне субјекте који желе да прошире своје активности на европско тржиште. На тај начин се  повећава предвидљивост и ефикасност пословања и омогућава спољнотрговинским компанијама да прецизно планирају и извршавају своје царинске обавезе, смањујући ризик од непредвиђених трошкова или застоја у транспорту.

Пројекат „еЦарина“ се стога не своди само на техничку модернизацију, већ и на стварање повољног окружења за трговину и инвестиције. Кроз усклађивање са европским стандардима, Република Србија поставља темељ за одржив економски раст, отвара врата за нове трговинске прилике и јача своју улогу поузданог партнера у међународном окружењу.

Користи за пословну заједницу

Аутоматизацијом система за увоз и извоз, као и система за царинско одлучивање, царинске процедуре постају брже, прецизније и мање подложне грешкама људског фактора. Управа царина ће брже и тачније обрађивати све потребне информације и документацију, чиме се смањују како време чекања на граници, тако и трошкови пословања.

Подршка и финансирање

Пројекат финансира Европска унија, а спроводи га Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Управа царина. Имплементација пројекта, који се састоји из три уговора, поверена је конзорцијумима које предводе Seyfor, Comtrade и Ernst&Young:

 • Уговор о набавци хардвера усмерен је на набавку и имплементацију модерне информационо-комуникационе опреме. Циљ је обезбеђење техничке основе за унапређење царинских процедура. Вредност уговора је 2 милиона евра.
 • Уговор о изради софтвера подразумева развој софтверских решења за аутоматизовани систем извоза, систем увоза и систем царинских одлука. Овај део пројекта укључује развој софтверских компоненти и њихово интегрисање у постојећу ИТ инфраструктуру Управе царина. Вредност уговора је 6 милиона евра.
 • Уговор о техничкој помоћи пружа подршку Управи царина у контроли квалитета и праћењу имплементације два поменута уговора, измени и прилагођавању законодавног оквира и имплементацији нове архитектуре и ИКТ технологија, уз нагласак на обуци запослених и унапређењу њихових техничких вештина. Вредност уговора је милион евра.

For English click here 

Ова страница начињена је и одржава се уз финансијску помоћ Европске уније.За њену садржину искључиво је одговоран уговарач пројеката Министарство финансија - Управа царина Републике Србије, и та садржина нужно не изражава ставове Европске уније. © 2023. еЦарина

This web page was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the implementing party Ministry of Finance and Customs Administration, and do not necessarily reflect the views of the European Union.© Copyright 2023 eCarina

Последњи пут ажурирано: 2023-11-15 14:51:57