Царинска униформа кроз време

Крај XIX века

Државни чиновници у кнежевини и краљевини Србији носили су униформе, које су се често мењале, подражавајући стране узоре. Дефинитиван изглед униформе државних службеника утврђен је 1896. године Уредбом о службеном оделу полицијских службеника којом је за дужи период одређена јединствена форма одела низа државних служби: порезника (1898.), цариника (1899.), финансијских службеника (1899), железничара (1900.) и шумара (1900.). 

По Правилима о службеном оделу царинског особља од 12. јула 1899. и Изменама и допунама од 27. јула 1899. године, запослени у царинској служби носили су одело од загасито плаве чоје. Регулисано је постојање обичног одела које се састојало из: капе, блузе, панталона, прслука, шињела и ципела или чизама и свечаног одела царинског особља које се састојало из: капе, свечаног капута, панталона, прслука, рукавица и ципела.

 

 

 

Оружје цариника била је шпада (кратки мач), која се носила сваки дан, а револвер само приликом обиласка граничне линије и то испод блузе са десне стране.

 

 Почетак XX века

На почетку века сивомаслинаста војна униформа постепено је потиснула раније тамноплаве блузе и сивоплаве панталоне и постала основна свакидашња одећа свих државних служби, о чему сведоче и поједини извори који датирају из 1913. године. Као знак распознавања остале су претходне ознаке, плетенице, нараменице од гајтана, итд.

Током двадесетих година излазе нови прописи о одећи за већину државних служби што ће утицати на прилично уједначен изглед службеника у том раздобљу.

Ојачала државна структура огледа се и у систематичнијем одевању државних службеника. Значајна разлика постоји управо код царинског особља, које због своје истурености ка иностранству добија за то време врло модерно службено одело од енглеског габардена сиво-смеђе боје. Чини га шапка, једноредни капут са три дугмета, отвореним реверима и балон џеповима, светло сива кошуља и тамно сива машна, прслук, панталоне са манжетнама, опасач и ремен преко левог рамена преко кога виси ’револвер у кожној кесици’. Све заједно доста подсећа на униформу енглеских официра. Уз то се носе и сиве вунене или кожне рукавице, док је за зиму предвиђен шињел исте боје као и одело. Из Царинског Гласника из 1933. године произилази да је обавеза ношења службеног одела једно време била укинута и да су у том периоду једина обележија по којима су се цариници разликовали од осталих службеника били царинска трака око руке и царинска капа. 

Чини се да је врло брзо схваћено да укидање униформе квари утисак о служби у целини, посебно што су цариници непрестано у додиру са ’путујућим светом из иностранства’ и да их у цивилном оделу, само са службеном траком и капом, мало ко доживљава озбиљно.
Након три године од поменутог текста јасно је да је царинска униформа поново уведена и да је тада тамно плаве боје као и с краја XIX века.

 

Период после другог светског рата

Непосредно после Другог светског рата, са формирањем нове југословенске државе, примењивана су одређена царинска правила из закона претходне Југославије. Први Царински закон у новој држави, којим је постављен основ за рад царинских органа, донет је 29. септембра 1948. Следећи Царински закон донет је 1976. године, који је до 1992. године допуњаван и мењан више пута.

Добро позната и дуго коришћена униформа царинских службеника у том периоду је маслинасте боје са крем кошуљама и шапкама на којима се налазила петокрака.

Осамдесетих је у употребу ушла сивомаслинаста униформа са светло маслинастим кошуљама и бордо краватама, док је на сакоу ношена ознака тадашњег грба СФРЈ. После распада заједничке државе и формирањем Савезне Републике Југославије, а потом и Државне заједнице СЦГ, 2003. године, ознаке су се мењале утолико што је грб СФРЈ замењен грбом Србије и Црне Горе.

 

Данас

Актуелна униформа царинских службеника Републике Србије угледала је светлост дана 1. јануара 2008. године. Српски цариници су добили модерне униформе, по угледу на европске стандарде и са ознакама државности своје земље. На значкама, шапкама и береткама приказан је грб Републике Србије. Униформа је тамно сива, док су дугмад и ознаке (значка, еполете) сребрни.

У складу са стратешким настојањем да се царинска служба Србије непрестано модернизује, крајем 2020. усвојено је ново идејно решење визуелног идентитета Управе царина Србије, па ће тако цариници ускоро понети нова обележја. Нови изглед цариника требало би да буде одраз  промена, да остави упечатљив први утисак на све оне који прелазе границе наше земље.

Последњи пут ажурирано: