Информационе и комуникационе технологије

 

У ери информационих технологија и нових достигнућа Управа царина је дубоко свесна значаја улагања у ову област, без чије подршке није могућ даљи развој основне делатности, нити достизање високо постављених циљева.

Интегрисани Информациони систем Управе царина (ИС УЦ) је веома комплексан систем који се састоји од сложене инфраструктуре и великог броја пословних апликација.

У складу са развојем и модернизацијом Управе царина, развија се и Информациони систем царинске службе у пословном и технолошком смислу.

Главни задаатак Сектора за ИКТ је развој и одржавање информационих и комуникационих система који пружају непрекидну подршку фунцконисањну царинске службе, обезбеђују ефективно управљање ризицима, олакшавају одвијање трговине, омогућавају царинско пословање на највишем нивоу ефикаснотсти и дозвољавају интероперабилност и интерконективност са другим системима.

Сектор за ИКТ је задужен и за континуирану помоћ корисницима ИС УЦ, као и за израду статистичких и пословних извештаја за велики број корисника у Управи царина и ван ње.  

 

 

 

Последњи пут ажурирано: