Домаћи држављани који живе и раде у земљи

  • унос девиза је неограничен
  • могу изнети увек до 10.000  ЕВРА или путничке чекове до тог износа.
  • динари се могу изнети и унети до износа динарске противвредности 10.000  ЕВРА по особи.
  • већа сума од 10.000  ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке.
  • уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови сума не може бити већа од 10.000  ЕВРА.
  • платне картице могу слободно уносити и износити.
  • хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се износити слободно.
Последњи пут ажурирано: