Услуга путем говорног аутомата – Interactive Voice Response (IVR) -

Преглед тренутно расположивог стања сопствених гаранција путем говорног аутомата могу користити пријављени корисници у бази података ИС УЦ који су навели овај тип услуге у рубрици 6 и са бројева телефона наведених у рубрици 6Б или 6В у обрасцу Захтева за преглед тренутног стања гаранција.

 
За преглед стања конкретне гаранције корисник треба да:

- позове број 011/201-5800,
- изабере опцију 4,
- изабере опцију 2,

прати упутства говорног аутомата и унесе неопходне податке: 
 
PIB - ПИБ регистрованог корисника, унос дужине (тачно 9 цифара)
BRGAR  - број гаранције, унос дужине (максимално 6 цифара)
GODGAR  - година гаранције, унос дужине (тачно 2 цифре), уносе се последње две цифре године

Цена позива говорног аутомата једнака је стандардној цени телефонског позива.

Последњи пут ажурирано: