Царинске повластице

Одредбама члана 245. Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина физичка лица, и то:

1. путници који долазе из иностранства - на предмете који служе њиховим личним потребама за време путовања (лични пртљаг), независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару;

2. домаћи путници, поред предмета личног пртљага - на предмете које уносе из иностранства, ако нису намењени препродаји;

3. страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил, односно одобрење за стално настањење у Републици Србији - на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила;

4. домаћи држављани - чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године - на предмете домаћинства, осим на моторна возила;

5. домаћи и страни држављани - на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе;

6. домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији - на предмете наслеђене у иностранству;

7. домаћи држављани, страни држављани стално настањени у Републици Србији, привредни субјекти, заједнице и друге организације - на одликовања, медаље, спортске трофеје, и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и приредбама од међународног значаја;

8. научници, књижевници и уметници - на сопствена дела која уносе из иностранства; 

9. домаћи држављани који живе у пограничном појасу - на производе земљорадње, сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе у пограничном појасу суседне државе, као и на приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима; 

10. возачи моторних возила - на гориво и мазиво у резервоарима који су фабрички уграђени у моторно возило;

11. особе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом - на предмете намењене за образовање, запошљавање или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица посебно израђена или прилагођена за употребу од стране особа са инвалидитетом, као и на резервне делове, компоненте или додатке који су посебно направљени за те производе;

12. грађани на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење те опреме, за личну употребу, који се не производе у Републици Србији.
Одредбама члана 244. Царинског закона ослобођена су од плаћања увозних дажбина страна лица и то:

  1. шефови страних држава, изасланици шефова страних држава у специјалној мисији, као и чланови њихове пратње - на предмете намењене службеној и личној употреби;
  2. међународне организације - на предмете намењене службеним потребама;
  3. међународне и друге стране хуманитарне организације - на робу намењену пружању хуманитарне помоћи;
  4. дипломатска и конзуларна представништва страних држава - на предмете намењене службеним потребама;
  5. шефови страних дипломатских и конзуларних представништава и чланови њихових ужих породица - на предмете намењене личној употреби.

Ослобођено је од плаћања увозних дажбина у складу са одредбама међународних уговора:

  1. дипломатско особље страних дипломатских представништава и чланови њихових ужих породица - на предмете намењене личној употреби;
  2. особље страних дипломатских и конзуларних представништава - на предмете домаћинства.

Предмети ослобођени од плаћања увозних дажбина из ст. 1. и 2. овог члана не могу се отуђити или другом лицу дати на употребу пре пријаве царинском органу и спроведеног поступка царињења.

Повластице из ст. 1. и 2. овог члана не могу користити домаћи држављани нити страни држављани стално настањени у Републици Србији.

Начин спровођења одговарајућих царинских поступака у складу са прописаним повластицама регулисан је одредбама Уредбе о царинским повластицама, о чему се детаљније можете информисати овде.

Последњи пут ажурирано: