Односи са јавношћу

Група за односе са јавношћу настоји да континуирано пружа информације о резултатима рада, новитетима и модернизацији у царинској служби, како би најшира јавност била што боље упозната са мисијом и стратешким циљевима службе, као и темпом њиховог остваривања.

Све информације у вези са најзначајнијим активностима Управе царина износе се у разумљивој и илустративној форми, путем саопштења, вести на веб порталу, организацијом конференција за новинаре и на разне друге начине.

 

Због растуће потребе за брзим протоком информација како ка јавности тако и унутар институције, формирани су сајт и портал царинске службе Србије који се свакодневно ажурирају. 

 

Редовно се припремају и дистрибуирају саопштења која илуструју постигнуте резултате, међународну сарадњу, модернизацију, као и све сервисне информације које би могле бити корисне за путнике и компаније. 

Током последњих година, захваљујући кредиту Светске банке и донацији Канцеларије за царинску и фискалну помоћ (CAFAO), спроведене су и две значајне медијске кампање - “Отворена царинска линија” и “Поглед са искуством”. Поводом два века царинске службе Србије издата је и монографија “Царина и царинска служба у Србији (1804-1914)” као својеврсни историјски приказ развоја царинске делатности на овим просторима. 

 

Последњи пут ажурирано: