ИПА 2013 - ГП Бајмок и модернизација мреже

У оквиру овог пројекта Управа царина имала је два уговора:

„Изградња граничног прелаза Бајмок између Републике Србије и Мађарске“, чија је вредност износила 2.095.826,37 евра (од чега је из европских фондова претприступне помоћи финансирано 85%, док је преосталих 15% финансирано из буџета Републике Србије)

„Надзор над изградњом граничног прелаза Бајмок између Републике Србије и Мађарске“ вредности 239.680 евра (од чега је из европских фондова претприступне помоћи финансирано 90%, док је преосталих 10% финансирано из буџета Републике Србије).

Циљ овог пројекта је изградња новог граничног прелаза са пратећом инфраструктуром. Пројекат је трајао од 2017. до 2020. године

“Оквирни Уговор за Консолидацију ИКТ мреже УПРАВА ЦАРИНА”-ИПА 2013

У оквиру овог пројекта који је трајао 2 године и за који су издвојена средства у износу од 143,900.00 евра, израђен је и испоручен План консолидације ИКТ мреже Управа царина на српском и енглеском језику.

“Уговор о набавци опреме за општу ИКТ мрежу УПРАВА ЦАРИНА”- ИПА 2013

Кроз овај Уговор набављена је опрема за општу ИКТ мрежу Управа царина, извршена је инсталација и тестирање опреме, а спроведене су и обуке царинских службеника за рад на инсталираној опреми. Вредност уговора износила је 447,080.00 евра, а спроведен је у року од 90 дана са гарантим периодом од 12 месеци.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: