06. 09. 2023.

Подели:

Подршка компанијама око имплементације унапређеног транзита

Негујући партнерски однос са пословном заједницом Управа царина је у сарадњи са Привредном комором Србије од 6. јула до 25. августа 2023. године организовала низ семинара на тему увођења унапређеног транзитног система НЦТС фазе 5.

Негујући партнерски однос са пословном заједницом Управа царина је у сарадњи са Привредном комором Србије од 6. јула до 25. августа 2023. године организовала низ семинара на тему увођења унапређеног транзитног система НЦТС фазе 5. 

Експерти из Управе царина Олга Протић, Слободан Илић, Витомир Савић и Душица Живадиновић су у регионалним привредним коморама, ПКС и Националној асоцијацији шпедитерских друштава и агената ''Транспорт и логистика'' представили све новине у овој области, са којима ће се привредници сусрести у пракси.

Представницима укупно 125 компанија - увозника, извозника и шпедитера, појашњене су законске измене, новине које се односе на структуру и садржину података царинске декларације, унификацију ЕОРИ броја, новe улогe царинских испостава и обавезе пословне заједнице које доноси примена фазе 5 НЦТС.

Такође је детаљно представљена структура и начин попуњавања електронске транзитне декларације, као и две нове апликације „NCTS ext Client“ и ''AMC ext client'', које је развила Управа царина.

Ове апликације клијентима омогућавају да без икаквих накнада подносе транзитне декларације, захтеве за одобрење поједностављених поступака у транзиту, захтеве за  заједничко обезбеђење и ажурирање сертификата за електронску комуникацију.

Семинари су представницима привреде пружили прилику да изнесу своје коментаре, поставе питања и добију одговоре на све евентуалне недоумице које имају када је реч о овој завршној фази унапређеног транзита.

Одлуком Заједничког комитета Конвенције о заједничком транзитном поступку из 2017. године дат је законски основ за увођење унапређеног транзитног система НЦТС фазе 5, а обавеза свих уговорних страна Конвенције је да наведене измене имплементирају  најкасније до 1. децембра 2023. године.