Услови

Увоз моторних возила

 

У претходном периоду било је више измена прописа који се примењују при увозу моторних возила. У том смислу, а са циљем да информације о увозу моторних возила учинимо доступним и разумљивим свим учесницима у царинском поступку, прибавили смо мишљење Агенције за безбедност саобраћаја из дела њихове надлежности по предметном основу, након чега смо ажурирали и објединили досадашња објашњења Управе царина којима је ближе појашњена ова материја.

 

С тим у вези, а у сврху једнообразног поступања, Управа царина је ближе објаснила поступак увоза моторних возила, актом који можете овде прочитати.

Последњи пут ажурирано: 2023-02-20 13:52:05