Страни држављани

 • који долазе у земљу туристички, пословно, у транзиту, могу унети неограничену суму девиза.
 • износ девиза који уносе пријављују царинику ради добијања потврде на основу које исте могу вратити приликом првог изласка из земље.
  увек могу изнети суму до 10.000 ЕВРА.
 • могу изнети девизе које су подигли са свог девизног рачуна, односно девизне штедне књижице у нашој земљи, уз потврду банке, која важи приликом првог изласка из земље.
 • страни држављани који живе и раде у земљи дуже од једне године могу изнети до 10.000  или путничке чекове до те суме.
 • динари се могу уносити и износити до износа динарске противвредности 10.000  ЕВРА по особи.
 • већа сума од 10.000  ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке.
 • уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови, сума не може бити већа од 10.000  ЕВРА.
 • платне картице се могу слободно уносити и износити.
 • хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се износити слободно.

 

Последњи пут ажурирано: