Овлашћени извозник

Управа царина Србије је, тежећи даљем стварању повољног амбијента за несметано и олакшано обављање привредних активности субјеката који уживају високи степен поверења, уредила и омогућила примену института ''овлашћени извозник''.

Појам Овлашћени извозник је привредни субјекат који често врши поступак извоза робе са преференцијалним пореклом у земље или територије са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини који такву могућност прописују, који је аплицирао за стицање статуса овлашћеног извозника, и коме је Управа царина издала одобрење за сачињавање изјаве на фактури.


Погодности

Стицањем статуса овлашћеног извозника привредник добија могућност да за робу преференцијалног порекла коју извози, без обзира на њену вредност, сачини изјаву о пореклу на фактури, доставници или другом комерцијалном документу. У зависности од услова из издатог одобрења, таква изјава у прописаној форми може бити откуцана или отиснута и без својеручног потписа одговорног лица.
Обавезе

Да би стекао статус овлашћеног извозника, привредни субјекат мора поднети захтев и доказати испуњеност свих услова који су постављени тако да у основу утврђују потребан степен учесталости извозних поступака, високи степен поверења у царинско пословање и познавање правила о пореклу робе.

Провера познавања порекла робе

Један од неопходних услова за стицање статуса ''овлашћеног извозника'' је доказ о успешно извршеној провери познавања порекла робе за најмање једно запослено лице привредног друштва - подносиоца захтева. Заинтересована лица  могу поднети електронску  пријаву за проверу познавања порекла робе Управи царина Србије (Е-ПРИЈАВА).

Додатне информације у вези са провером познавања порекла можете видети ОВДЕ.

Последњи пут ажурирано: