ГИЗ

Завршени пројекти у оквиру сарадње са Немачком агенцијом за међународну сарадњу ГИЗ:

1. Обука из области комуникација за представнике Управе царина Републике Србије (11.-14. Јул 2016.) - сва одељења Управе царина и Царинарнице.

2. Традиционална сопствена средства Европске уније - искуство Републике Хрватске (4. - 5. августа 2016.). Сва одељења Управе царина и Царинарнице.

3. Обуке за Одељење унутрашње контроле - 5 дана (5. - 9. децембра 2016. године). 5 дана (23. - 27. јануара 2017.) Методе истраге царинске корупције, I и II део.

4. Израда аката о информационој безбедности Управе царина (21. новембра 2017.)

5. Техничка помоћ у унапређењу рачуноводственог система царина и расподели средстава на рачуне А и Б (14. - 16. новембар 2018. године)

6. Стварање разделнице Права и обавезе економских оператера у поступку накнадне контроле (29. јануара 2019. Управа царина одобрила је коначну верзију приручника и она је сада у припреми за употребу)

7. Прање новца, борба против тероризма - приоритети у вези са Монеивалом (два петодневна тренинга; 22.-26. Октобра 2018. и 29. октобра - 02. новембра 2018.)

8. Тренинг јавног наступа за представнике Управе царина-а (јун 2020.)

9. Обука за царинике за поновну борбу против сајбер криминала (јануар-фебруар 2019.)

10. Подршка реформи јавне управе у Србији.(2019-2020)У оквиру овог пројекта спроведене су две активности: радионица за анализу ризика у сфери заштите интелектуалне својине и радионица за ЕУ процедуре финансијске анализе економских оператера у транзиту. Остала је да се спроведе активност – радионица за царинску вредност, која је била предвиђена у 2020. години али је услед погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid 19, отказана до даљег.

 

 

 

 

Последњи пут ажурирано: