Република Србија - Државни органи

Влада Републике Србије

Народна Скупштина Републике Србије

Председник Републике Србије 

Народна Банка Србије

Министарство финансија

Министарство унутрашњих послова

Министарство спољних послова

Министарство одбране

Министарство правде

Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство економије и регионалног развоја

Министарство рударства и енергетике

Министарство за инфраструктуру

Министарство за науку и технолошки развој

Министарство трговине и услуга

Министарство просвете

Министарство омладине и спорта

Министарство здравља

Министарство за телекомуникације и информационо друштво

Министарство рада и социјалне политике

Министарство животне средине и просторног планирања

Министарство културе

Министарство за Национални инвестициони план

Министарство за Косово и Метохију

Министарство вера

Министарство за дијаспору

Министарство за људска и мањинска права

Агенција за борбу против корупције

Савет за борбу против корупције

Агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Канцеларија за европске интеграције

Агенција за страна улагања и промоцију извоза

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Служба за управљање кадровима

Заштитник грађана

Повереник за информације од јавног значаја

Трговински судови Републике Србије

Републички завод за статистику

Републички завод за заштиту споменика културе Србије

Републички хидрометеоролошки завод Србије

Институт за стандардизацију Србије

 

Последњи пут ажурирано: