Билатерална сарадња

БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМИ (29)

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима (''Сл. гласник РС-Међународни уговори'', бр. 3/2012). Ступио на снагу 1. фебруара 2013. године.

Споразуми о царинској сарадњи који још нису ступили на снагу 

1. Споразум између Владе Републике Србије и владе Републике Црне Горе и Владе Исламске Републике Ирана о узајамној помоћи и сарадњи у царинским питањима („сл.гласник рс”, бр. 34/06).
Потписан у Техерану, 1. јуна 2005. године
Код нас је ратификован 2006. године. Иран га још није ратификовао.

Последњи пут ажурирано: 2021-12-02 13:55:19