Услуга путем поруке - Short Message Service (SMS) -

Преглед тренутно расположивог стања сопствених гаранција путем поруке могу користити, пријављени корисници у бази података ИС УЦ који су навели овај тип услуге у рубрици 6 и са бројева телефона наведених у рубрици 6А или 6В у обрасцу Захтева за преглед тренутног стања гаранција.

За преглед стања конкретне гаранције корисник треба да:

- пошаље поруку на број 2377 у следећем формату:

GAR<>PIB<>BRGAR<>GODGAR

GAR - кључна реч
<> - ознака за размак између параметара
PIB   - ПИБ регистрованог корисника, унос дужине (тачно 9 цифара)
BRGAR   - број гаранције, унос дужине (максимално 6 цифара)
GODGAR  - година гаранције, унос дужине (тачно 2 цифре), уносе се    последње  две цифре године

Пример слања поруке: GAR 123456789 123456 14


Цена поруке износи 7 (седам) динара + ПДВ.

Последњи пут ажурирано: