Пасивно оплемењивање

Царински поступак пасивног оплемењивања је поступак са економским дејством, који омогућава привремени извоз домаће робе из царинског подручја Републике Србије у сврху подвргавања процесима обраде и након тога поновни увоз у царинско подручје Републике Србије добијених производа насталих у тим процесима, уз потпуно или делимично ослобађање од плаћања увозних дажбина.

Објашњење и начин спровођења царинског поступка пасивног оплемењивања можете преузети овде.

 

Последњи пут ажурирано: