04. 10. 2022.

Подели:

Помоћ GTFP Управи царина Србије у унапређењу програма Овлашћени привредни субјекти - ОПС

У оквиру активности SECO/СЦО Глобалног програма трговинских олакшица (Global Trade Facilitation Programme - GTFP) у Србији, тим акредитованих експерата Светске царинске организације (СЦО) је у Управи царина Републике Србије, од 5. до 2. септрембра 2022. године, одржао мисију из области овлашћени привредни субјекти - ОПС, о чему је вест објављена на сајту СЦО:

У оквиру активности SECO/СЦО Глобалног програма трговинских олакшица (Global Trade Facilitation Programme - GTFP) у Србији, тим акредитованих експерата Светске царинске организације (СЦО) је у Управи царина Републике Србије, од 5. до 2. септрембра 2022. године, одржао мисију из области овлашћени привредни субјекти - ОПС, о чему је вест објављена на сајту СЦО:       

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/september/gtfp-assistance-to-the-customs-administration-of-serbia-to-enhance-its-aeo-programme.aspx

 

У вести се наводи да су експерти за ОПС из Данске и Индије, акредитовани од стране СЦО, пружили су помоћ у изградњи капацитета Управи царина Србије (УЦС) у циљу унапређења програма ОПС у складу са Оквирним стандардима за безбедност (SAFE Framework of Standards)  и чланом 7.7 Споразума о трговинским олакшицама СТО у оквиру  СЦО-SECO Глобалног програма трговинских олакшица (WCO-SECO Global Trade Facilitation Programme (GTFP)),.

Даље се наводи да је, као део укупних активности GTFP пројекта, ова мисија започела у јулу 2022. године одржавањем два виртуелна техничка састанка са тимом за ОПС из Србије, а чији је свеобухватни циљ био развој и спровођење стратегије ОПС, као и акционог плана за унапређење програма ОПС како би се допрло до свих привредних субјеката.   

У периоду од недељу дана експерти СЦО су одржали састанке са тимом ОПС из Србије, другим службеницима УЦС из области ИТ, управљања ризиком, комуникација и људских ресурса, и са приватним сектором, тј. представницима предузећа ОПС, као и предузећа која немају статус ОПС. Овим приступом је омогућено да се успоставе канали путем којих би се примали коментари наведених страна и узимали у обзир при изради стратегије. Посета царинском терминалу у Београду је пружила увид у то како се заиста у пракси спроводи концепт ОПС.   

Важан исход ове мисије јесте израда коначног нацрта стратегије ОПС и препоруке за даља унапређења акционог плана и стратегије комуникације креираних у циљу обавештавања привредних субјеката о погодностима које пружа програм ОПС.