09. 06. 2022.

Подели:

Спроведена надзорна мисија Светске царинске организације за GTFP пројекат

Tим из Светске царинске организације, који у сарадњи са SECO и Амбасадом Швајцарске, царинској служби Србије пружа техничку помоћ кроз пројекат Глобалних олакшица у трговини (GTFP – Global Trade Facilitation Programme), спровео је 8 и 9. јуна 2022. године мониторинг мисију ради сагледавања оствареног напретка у имплементацији пројекта и утврђивања будућих активности.

 

Експерти СЦО су током мисије спроведене у Управи царина констатовали видљиви напредак у досадашњој имплементацији пројекта, што осигурава ефективно окончање пројекта у децембру 2023. године.


Током мисије је организован низ састанака са руководством царинске службе, као и представницима УЦ непосредно ангажованим на реализацији пројекта и представницима Министарства финансија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, које координира рад Националног координационог тела за олакшање трговине.

Спроведене активности и темпо реализације су у складу су са дефинисаним Радним планом за Србију. Потврђено је истоветно разумевање очекиваних резултата, које тек треба постићи. Детаљно су разматрани и утврђени даљи кораци и временски оквир њихове реализације.

Кроз овај пројекат царинска служба Србије прима техничку помоћ у договореним областима: управљање ризиком, консултативни механизам царинске службе и пословне заједнице, стратешко планирање, упрваљање људским ресурсима и АЕО. 

Након окончања мисије у Србији, на сајту SCO објављена је вест коју можете наћи на следећем линку: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/successful-follow-up-mission-to-serbia.aspx