12. 11. 2021.

Подели:

Он-лајн радионица о управљању ризицима

У оквиру активности SECO/СЦО Глобалног програма трговинских олакшица (Global Trade Facilitation Programme - GTFP) у Србији, експерти СЦО су од 2. до 5. новембра 2021. године, одржали виртуелну радионицу за Управу царина Србије.

У оквиру активности SECO/СЦО Глобалног програма трговинских олакшица (Global Trade Facilitation Programme - GTFP) у Србији, експерти СЦО су од 2. до 5. новембра 2021. године, одржали виртуелну радионицу за Управу царина Србије на тему управљања ризицима, о чему је вест објављена на сајту СЦО:

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/november/the-gtfp-delivers-a-fruitful-virtual-workshop-on-risk-management-for-serbia.aspx

У вести се наводи да је циљ ове четвородневне активности био прилика за службеника УЦС да узграде своје капацитете за успешну имплементацију релевантних алата и инструмената СЦО, као и да постану свесни својих снага и области могућности. Штавише главни исход радионице састојао се од мапе пута за унапређење пракси управљања ризицима УЦС. 

У циљу подршке УЦС у јачању интерне стратегије на ову тему, ова мисија је омогућила СЦО тиму да изврши анализу тренутних принципа рада српске царине и изда препоруке за успостављање писаног стратешког документа за управљање ризиком усклађеног са међународним стандардима. Ове прекретнице ће омогућити УЦС да побољша своју стопу ефективности инспекције, повећа транспарентност и свеукупно олакша трговину.

Ова радионица је одржана под покровитељством Mercator програма, фокусираног на изградњу капацитета за развој УЦС и имплементацију свеобухватног оквира за управљање ризицима, успостављање одбора за управљање ризицима и унапређење регистра ризика српске царине. 

Додатне информације о самом ГТФП програму, можете затражити на званичном сајту Светске царинске организације: capacity.building@wcoomd.org