ИПА 2016 – Заштита интелектуалне својине

Твининг Пројекат Заштита и спровођење права интелектуалне својине, спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација са Данском канцеларијом за патенте и жигове као твининг партнером. Једна од компоненти на пројекту се односи на јачање капацитета органа државне управе у идентификовању кривотворених производа.

Пројекат је започео 1. фебруара 2019. године и његова вредност износи 1. 500. 000,00 евра. У оквиру овог пројекта планирано је 8 компонената са циљем да се кроз активне обуке, семинаре и студијске посете службеници надлежних органа едукују и/или унапреде своје знање уз практичну примену у сврху заштите права интелектуалне својине. Такође, уз пројекат ће уз стручну помоћ консултаната, а у складу са позицијом у оквиру Преговарачког поглавља 7 – Заштита и спровођење права интелектуалне својине, и сва релевантна документа из ове области бити хармонизована у складу са одговарајућим Законима Европске уније.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: