Зрењанин

Царинарница Зрењанин
+381 23 541 420
+381 23 541- 133
Царинска бр. 3, 23000 Зрењанин

Царинарница Зрењанин Управна зграда
+381 23 541 420, +381 23 541 424
+381 23 544 808
Царинска испостава Зрењанин
+381 23 541 420
Царински реферат Слободна зона Зрењанин
+381 23 581 740
+381 23 581 740
Царинска испостава Кикинда
+381 0230 422-202
+381 0230 422-202
Царинска испостава Српска Црња
+381 23 811 760
+381 23 811 760
Царински реферат Међа
Царински реферат Јаша Томић
+381 23 848 270
+381 23 848 270
Царински реферат Наково
+381 230 454 304
+381 230 454 304
Царински реферат Врбица
+381 23 70 351
+381 23 70 351
Последњи пут ажурирано:  2020-10-23 15:16:00.0