Вршац

Царинарница Вршац
+381 13 805 008
+381 13 805 364
Булевар Ослобођења бр. 9, 26300 Вршац
Царинарница Вршац - Управна зграда
Кабинет управника: +381 13 805 007
Царинска испостава Железничка станица Вршац
+381 13 805 009
Царински реферат Аеродром Вршац
Царинска испостава Ватин
+381 13 821 090
Царинска испостава Калуђерово
+381 13 2848 044
Царинска испостава Хемофарм Вршац
Шеф испоставе: +381 13 803 463, +381 13 803 461
Последњи пут ажурирано:  2020-10-23 13:25:11.0