Приштина

Царинарница Приштина (са седиштем у Нишу)
+381 18 564 608
+381 18 564 608
Димитрија Туцовића бр.16, 18000 Ниш
Царински пункт Мердаре
+381 27 815 0025, Тел. доступан 24 часа 064/858 3231
+381 27 815 0026
Царински пункт Мутиводе
+381 16 267 302, Тел. доступан 24 часа 064/ 858 3229
Царински пункт Депце
Тел: +381 17 420710, Тел: 064/858 3230, доступан од 08,00 до 20,00 часова
Царински пункт Кончуљ
Тел: 064/858 3228, доступан 24 часа
Последњи пут ажурирано:  2020-10-23 16:05:59.0